info@primeengineering.bg   +359 2 971 8960

Вар и цимент

Вар и цимент
  • Осигуряване на въздух необходим за процеса на  изгаряне в пещите, чрез лобни въздуходувки

  • Флуидизация на вар или цимент в силози
  • Пневматичен транспорт на насипни товари
  • Десулфуризация на димните газове (FDG) с помощта на лобни въздуходувки или винтови въздуходувки
  • Сгъстен въздух за общо предназначениеКлиенти, които ни се довериха

Адрес: Бул. Владимир Вазов № 9, етаж 5 1510 София, България T +359 2 971 8960 F +359 2 971 8961

Сервизен център: НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119 1220 София, България T +359 2 931 0700 F +359 2 971 8961

cron