info@primeengineering.bg   +359 2 971 8960

Химически и фармацевтични промишленост

Химическата и фармацевтичната промишленост

• Системи за третиране на сгъстен въздух.

• Използване на вакуум помпи воден пръстен за дестилация, сушене, дегазиране и импрегниране.

• Специални вакуум системи за възстановяване на разтворители чрез дестилация.

• Дозаторни помпи за подаване на химикали и реагенти.

• Системи за пневмотранспорт с лобни въздуходувки.

• Вакуум помпи и централни вакуум системи за опаковъчни машини.


Клиенти, които ни се довериха

Адрес: Бул. Владимир Вазов № 9, етаж 5 1510 София, България T +359 2 971 8960 F +359 2 971 8961

Сервизен център: НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119 1220 София, България T +359 2 931 0700 F +359 2 971 8961

cron