ПРИЛОЖЕНИЯ - Производство на енергия,нефт и газ

Енергетика и горива
  • Системи за сгъстен въздух за общо ползване
  • Изгаряне във флуидизирано легло, чрез въздуходувки
  • Десулфуризация на димните газове (FDG) с помощта на лобни или винтови въздуходувки
  • Пневмотранспорт на  пепел в електроцентрали за лигнитни въглища,чрез лобни въздуходувки
  • Вакуум в кондензатори с парен цикъл, чрез вакуум помпи воден пръстен
  • Обратно промиване на пясъчни филтри с лобни въздуходувки (обработка с воден цикъл на пара)
  • Почистващи вакуум сустеми, чрез въздуходувки за дълбок вакуум
  • Пречиствателни станции за отпадни води на електроцентрали
  • Вакуум системи за трансформатори с високо напрежение в разпределителните мрежи

Клиенти, които ни се довериха

Централен офис: (Map) НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119, 1220 София, България T +359 2 971 8960 F +359 2 971 8961

Сервизен център: (Map) НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119 1220 София, България T +359 2 931 0700 F +359 2 971 8961

cron