ПРИЛОЖЕНИЯ - Пречистване на питейни води

Пречистване на питейни води

Широка гама от оборудване за общинските пречиствателни станции за питейна вода, включително:

 

  • Третиране на сурова вода
  • Резервоар за бързо утаяване с помощта на ламели и дънен скрепер
  • Пясъчни филтри за непрекъсната филтрация
  • Лобни въздуходувки за обратна промивака на пясъчни филтри
  • Ексцентрик винтови помпи за утайки
  • UV системи за обеззаразяване, сертифицирани за питейна вода
  • Специални системи, комбинирани с фотолиза и окисляване чрез UV и H2O2 за обработка на повърхностни води и токсични замърсители (Третиране на замърсители на околната среда-ECT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиенти, които ни се довериха

Централен офис: (Map) НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119, 1220 София, България T +359 2 971 8960 F +359 2 971 8961

Сервизен център: (Map) НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119 1220 София, България T +359 2 931 0700 F +359 2 971 8961

cron