ПРИЛОЖЕНИЯ - Аквакултури

Аквакултури

ПРАЙМ ИНЖЕНЕРИНГ предлага всякакви решения свързани с аквакултурите, чрез своите продукти като въздуходувки, вакуум помпи, филтри и UV системи за обеззаразяване.

 

Рибарници

Аерирането на резервоарите е важен процес при развъждането на риба. Въздухът се подава от лобни въздуходувки или въздуходувки страничен канал.

Пречистването на водата се извършва със самопочистващи се барабанни филтри.

Обеззаразяването на водата с UV системи гарантира, че технологичната вода не съдържа бактерии.

 

Рибовъдни ферми

Подаването на храна в бесейни с аквакултури се постига, чрез пневмотранспорт, с помощта на лобни въздуходувки, монтирани на брега или в баржи. Специално за баржите, където мястото е ограничено, се предлагат компактни модели въздуходувки отговарящи на приложението - Robox Aqua.

Рибата се транспортира с помощта на вакуум помпи воден пръстен.

 

Обработка на риба

Отстраняване на вътрешносттите или по друг начин казано почистването на рибата се осъществява чрез използване на смукателни системи с вакуум помпи воден пръстен.

Отпадъчните води, които са в резултат от преработката на рибата, обезателно трябва да бъдат пречистени.

Най-важният етап от пречистването е аерацията на отпадъчните води, която се извършва с помощта на лобни въздуходувки или въздуходувки страничен канал, в комбинация с инсталация от мембранни дифузориКлиенти, които ни се довериха

Централен офис: (Map) НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119, 1220 София, България T +359 2 971 8960 F +359 2 971 8961

Сервизен център: (Map) НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119 1220 София, България T +359 2 931 0700 F +359 2 971 8961

cron