ПРИЛОЖЕНИЯ - Биогаз

Биогаз

 

Пълен набор от оборудване за производство на биогаз от:

  • Анаеробно разграждане на утайките от битови отпадъчни води
  • Анаеробно разграждане на твърди битови отпадъци
  • Анаеробно усвояване на животински / зеленчукови / промишлени отпадъци за генериране на електроенергия

 

 

Основна черта на по-горе описаното е производството на биогаз със съдържание на метан 40-70%. Освен в случаите при малките депа, където биогазът е запалим, във всички случаи общата цел е да се използва биогазът в комбинирана топлинна енергия-когенерация и да се произвежда електричество, достъпно за мрежата. Целта е инвестицията да бъде ефективна, като същевременно е екологосъобразна и не се допуска изпускането на вредни емисии в атмосферата.

 

 

Ние предлагаме оборудване за:

  • Метантанк (смесители, купол, предпазни клапи, факли, шахти, топлообменници и др.)
  • Съхранение на биогаз (газхолдери с двойна мембрана, напълно оборудвани)
  • Оборудване за надграждане на качеството до ограниченията, изисквани от машината (десулфуриране-биологичен, химически или активен въглен, отстраняване на силоксани, обезводняване)
  • Газодувки за биогаз ATEX тип
  • Оборудване за изгаряне (факли за биогаз)

 

 

 

 

 

Клиенти, които ни се довериха

Централен офис: (Map) НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119, 1220 София, България T +359 2 971 8960 F +359 2 971 8961

Сервизен център: (Map) НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119 1220 София, България T +359 2 931 0700 F +359 2 971 8961

cron