info@primeengineering.bg   +359 2 971 8960

Пречистване на отпадни води

Пречистване на отпадъчни води

Пълна гама от оборудване за общински и промишлени пречиствателни станции за отпадъчни води (големи градски, населени места с малък брой еквивалент жители, жилищни комплекси, хотели, туристически комплекси, търговски центрове, промишлени, депа за сметосъбиране и общински пречиствателни станции към депа за твърди отпадъци).


Първично механично пречистване

 • Архимедов винт помпи за издигане на отпадъчните води до необходимото ниво
 • Груби и фини решетки
 • Пясъкозадържатели и мазниноуловители
 • Дифузори от неръждаема стомана с груби мехурчета за аериране на пясъкозадържатели
 • Комбинирани съоръжения за първично пречистване
 • Повдигащи се дънни скрепери, повърхностни скрепери и бързи ламелни утаители
 • Флотатори (DAF)


Вторично биологично пречисване

 • Въздуходувки и дифузори за аериране на отпадъчни води - цялостни аерационни системи
 • Вертикални и хоризонтални повърхностни аератори
 • Вторични утаители с възвратно-постъпателни дънни скрепери, повърхностни скрепери и бързи ламелни утаители
 • Архимедов винт помпти или центробежни с хеликодално работно колело за връщане на рециркулираща активна утайка
 • Мембранни биореактори-MBR (Ултрафилтрационни мембранни биореактори) за ултра чист отток, без вторично утаяване, минимални изисквания за площ, модернизиране на съществуващи системи

Третиране и стабилизиране на утайки

 • Помпи за излишни утайки
 • Серия ексцентрик-винтови помпи за уплътнена утайка, изгнили утайки, полимери, помпи за подаване на утайки до центрофуга или лентови филтър преси, изпомпване на обезводнена утайка
 • Дозиращи помпи за реагенти
 • Оборудване за газхолдери (виж: "биогаз приложения")
 • Оборудване за третиране на биогаз (виж: "биогаз приложения")


Третично пречистване

 • Третично пречистване с барабанни, дискови или пясъчни филтри с непрекъсната филтрация
 • Chlorination dechlorination pumps
 • UV системи за обеззаразяване

 

Клиенти, които ни се довериха

Адрес: Бул. Владимир Вазов № 9, етаж 5 1510 София, България T +359 2 971 8960 F +359 2 971 8961

Сервизен център: НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119 1220 София, България T +359 2 931 0700 F +359 2 971 8961

cron