info@primeengineering.bg   +359 2 971 8960
Проекти

Въздуходувки към флотатор в минната индустрия

Въздуходувки към флотатор в минната индустрия

Три въздуходувки с обща мощност от 480 kW, използвани за процес на флотация.

 

Всяка въздуходувка е с дебит 6500 m3/h и мощност 160 kW.

 

Клиенти, които ни се довериха

Адрес: Бул. Владимир Вазов № 9, етаж 5 1510 София, България T +359 2 971 8960 F +359 2 971 8961

Сервизен център: НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119 1220 София, България T +359 2 931 0700 F +359 2 971 8961

cron