Проекти

Факел за биогаз в регионалното депо за отпадъци – гр. Монтана

Факел за биогаз в регионалното депо за отпадъци – гр. Монтана

Твърдите отпадъци, съхраняващи се на депата, произвеждат биогаз със съдържание на метан от около 50%.

 

Метанът трябва да се изпомпва от сметището, за да се избегне натрупване и предотвратяване на опасност от замърсяване на почвата, пожари и експлозия. Освен това,няма как да се допусне  изпомпвания метан да се изпраща свободно в атмосферата, тъй като е силен замърсител и допринася за парниковия ефект и трябва да се изгори.

 

В упоменатия пример,факелът извлича газа от депото и го изгаря при висока температура, съгласно всички норми и стандарти за опазване на околната среда.

 

Общият капацитет на факела е 600Nm3 / h, с топлинна мощност 3000kW, изгаряне на газ при температура 1200C и достатъчно време на задържане, за безопасно и напълно премахване на риска от замърсяване на околната среда.

 

Клиенти, които ни се довериха

Централен офис: (Map) НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119, 1220 София, България T +359 2 971 8960 F +359 2 971 8961

Сервизен център: (Map) НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119 1220 София, България T +359 2 931 0700 F +359 2 971 8961

cron