Проекти

Въздуходувки в ПСОВ към голяма фармацевтична компания

Въздуходувки в ПСОВ към голяма фармацевтична компания

Три въздуходувки с обща мощност от 480 kW, използвани на аериране на отпадъчни води.

Всяка въздуходувка е с дебит 6500 m3/h и мощност 160 kW

Клиенти, които ни се довериха

Централен офис: (Map) НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119, 1220 София, България T +359 2 971 8960 F +359 2 971 8961

Сервизен център: (Map) НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119 1220 София, България T +359 2 931 0700 F +359 2 971 8961

cron