Проекти

Въздуходувки в ПСОВ към завод от текстилната промишленост

Въздуходувки в ПСОВ към завод от текстилната промишленост

Три въздуходувки с мощност от 111 kW, използвани за аериране на отпадъчни води.

 

Всяка въздуходувка е с дебит 1500 m3/h и мощност от 37 kW.

  

 

 

 

Клиенти, които ни се довериха

Централен офис: (Map) НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119, 1220 София, България T +359 2 971 8960 F +359 2 971 8961

Сервизен център: (Map) НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119 1220 София, България T +359 2 931 0700 F +359 2 971 8961

cron