info@primeengineering.bg   +359 2 971 8960
Проекти

Ексцентрик винтови помпи за утайки в ПСОВ Благоевград

Ексцентрик винтови помпи за утайки в ПСОВ Благоевград

Ексцентрик винтовите помпи, намират приложение в пречиствателни станции за отпадъчни води за изваждане на уплътнената утайка, за захранване на центрофуги/филтърпреси и за дозиране на полимери и стабилизиране на утайката.

Клиенти, които ни се довериха

Адрес: Бул. Владимир Вазов № 9, етаж 5 1510 София, България T +359 2 971 8960 F +359 2 971 8961

Сервизен център: НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119 1220 София, България T +359 2 931 0700 F +359 2 971 8961

cron