Проекти

UV система за обеззаразяване на отпадъчни води в открит канал на ПСОВ Севлиевo

UV система за обеззаразяване на отпадъчни води в открит канал на ПСОВ Севлиевo

 UV системата за обеззаразяване в открит канал. Осигурява инактивиране на бактерии и вируси във водата. Най-съвременна технология с автоматично механично и химическо почистване на лампите.

 

Системата е с дебит от 600 m3/h и включва 64 бр. високоефективни амалгамни UV лампи с обща мощност 16kW.

 

 

Клиенти, които ни се довериха

Централен офис: (Map) НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119, 1220 София, България T +359 2 971 8960 F +359 2 971 8961

Сервизен център: (Map) НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119 1220 София, България T +359 2 931 0700 F +359 2 971 8961

cron