Проекти

UV система за обеззаразяване на процесни води в затворен реактор на общинска ПСОВ

UV система за обеззаразяване на процесни води в затворен реактор на общинска ПСОВ

UV системата за обеззаразяване. Осигурява инактивиране на бактерии и вируси във водата, позволявайки повторното и използване в технологичния процес или за промивка.

 

Системата е с дебит 50 m3/h и включва 8 бр. високоефективни амалгамни UV лампи с обща мощност 2 kW

Клиенти, които ни се довериха

Централен офис: (Map) НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119, 1220 София, България T +359 2 971 8960 F +359 2 971 8961

Сервизен център: (Map) НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119 1220 София, България T +359 2 931 0700 F +359 2 971 8961

cron