info@primeengineering.bg   +359 2 971 8960
Проекти

Изсушител и биогаз филтър с активен въглен във фабрика за преработка на пилета

Изсушител и биогаз филтър с активен въглен във фабрика за преработка на пилета

В птицепреработвателната промишленост се генерират отпадни води с високо съдържание на енергия, които се използват за производство на биогаз и топлинна енергия.

 

В този процес биогазът трябва да влезе в газовия мотор при определената относителна влажност и ниво на сероводород, с цел да се предотвратят повреди в това висококачествено оборудване и да се гарантира надеждна и безпроблемна работа.

 

За целта е монтиран охладител с дебит 600Nm3 / h. Агрегатът отстранява охлаждащия се биогаз и влажността, след това се загрява отново, така че да се получи относителна влажност от около 50% и се изпомпва към филтър с активен въглен, премахвайки водородните сулфиди, които могат да навредят на генератора.

Клиенти, които ни се довериха

Адрес: Бул. Владимир Вазов № 9, етаж 5 1510 София, България T +359 2 971 8960 F +359 2 971 8961

Сервизен център: НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119 1220 София, България T +359 2 931 0700 F +359 2 971 8961

cron