info@primeengineering.bg   +359 2 971 8960
Проекти

Газодувка с ATEX защита в промишлено предприятие за преработка на плодове

Газодувка с ATEX защита в промишлено предприятие за преработка на плодове

 

Отпадъчните води от инсталацията за преработка на плодове се обработват в анаеробен съд, който намалява общото органично натоварване и отделя биогаз със съдържание на метан около 60%.

 

Биогазът е ценен източник на топлина и енергия. ATEX въздуходувката, посочена в този пример, е с дебит 100 m3/h и изпомпва биогазта от анаеробния съд към котела.

Клиенти, които ни се довериха

Адрес: Бул. Владимир Вазов № 9, етаж 5 1510 София, България T +359 2 971 8960 F +359 2 971 8961

Сервизен център: НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119 1220 София, България T +359 2 931 0700 F +359 2 971 8961

cron