ПРОДУКТИ - Оборудване за проекти на биогаз

В ПРАЙМ ИНЖЕНЕРИНГ ще намерите оборудване за проекти за биогаз, във всичките им версии: Санитарно депо за отпадъци или остатъци, анаеробно разлагане на утайки в пречиствателни съоръжения за отпадъчни води (ПСОВ), анаеробно разлагане на твърди битови отпадъци (ТБО) в агрегати за третиране на отпадъци и агрегати за биогаз от селскостопански остатъци.

 

Целта на тези съоръжения е, от една страна, ефективното третиране на отпадъците, така че те да могат да бъдат изхвърлени безопасно в околната среда, от друга страна, енергийното оползотворяване на произведения богат на метан биогаз, за целите на производство на електроенергия и възстановяване на топлинна енергия във високоефективни машини за комбинирано производство на топлина и електроенергия (SITHYA или CHP комбинирано когенериране на топлина и електроенергия).

 

В рамките на гореспоменатите единици разполагаме с широка гама от високотехнологични продукти, като оборудване за биореактори, газови камери, агрегати за биологично десулфуризиране, оборудване за тръбопроводи за биогаз, агрегати за обезвлажняване на биогаз, филтри с активен въглен и горелки за биогаз.

 

Свържете се с инженер в нашия отдел Продажби днес и поискайте информацията, от която се нуждаете.

Защо да избера ПРАЙМ ИНЖЕНЕРИНГ?

 

В ПРАЙМ ИНЖЕНЕРИНГ, благодарение на нашите повече от 20 години в областта на промишлеността и околната среда, ние имаме знанието, опита и хората, за да гарантираме високата производителност и дълголетието на всяка ваша инвестиция, с технически енергоспестяващи решения. Като ние също така разполагаме с широка гама от резервни части в нашия склад и специализиран екип от техници на ваше разположение, така че да сте винаги подсигурени и спокойни.

 

Как мога да се свържа с ПРАЙМ ИНЖЕНЕРИНГ и да закупя оборудване, свързано с производство, преработка и управлението на биогаз?

Екипът на ПРАЙМ ИНЖЕНЕРИНГ е на ваше разположение, за да ви обслужва с технически решения, адаптирани към вашите нужди. Свържете се с нас на тел. +359 2 971 8960 или ни изпратете имейл на info@primeengineering.bg и един от нашите инженери ще се свърже с вас възможно най-бързо.

Клиенти, които ни се довериха

Централен офис: (Map) НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119, 1220 София, България T +359 2 971 8960 F +359 2 971 8961

Сервизен център: (Map) НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119 1220 София, България T +359 2 931 0700 F +359 2 971 8961

cron