Филтриране/Сепариране

Ламелни бързоутаители с наклонени плочи - LS/LPS серии

Ламелни бързоутаители с наклонени плочи - LS/LPS серии
ζήτηση ζήτηση

 

 

 

 

Ламелните утаители увеличават скоростта на утаяване и намаляват значително размерите на басейна


Ламелният утаител Lamella® е разработен от института Axel Johnson в Швеция през 70-те години на миналия век и се е наложил като световен лидер в ламелните технологии. Проектиран е с цел повишаване качеството и скоростта на утаяване във възможно най-малкото пространство. Ламелите набират популярност благодарение на следните важни характеристики са доказано добрият дизайн, отличната, безопасна и надеждна работа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 HIGH CAPACITY ON A SMALL STRUCTURAL SURFACE

Ламелите могат да редуцират площта до 10% от тази на традиционния утаител. Те са идеално решение при повишавне капацитета на съществуващи пречиствателни станции или когато терена е скъп или ограничен. 

 


LS – Ламелен утаител

Модела LS се предлага в редица стандартни размери. Състои се от самостоятелен ламелен утаител с коничен приемен бункер, като утайката се отстранява от дъното при отваряне на клапана благодарение на водното налягане.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT – модел ламелен утаител

Модела LT се предлага в няколко различни размера. Той представлява комбинирано съоръжение и се състои от ламелен утаител и радиален скрепер за уплътняване на утайка. Обемът в резервоара е по-голям, от този в бункера за утайки. Тези съоръжения се използват при води с високо съдържание на утайки и необходимост от уплътняване и изваждане.

Всички LS и LT свободностоящи модели могат да бъдат оборудвани с една или повече камери за флокулация, с миксер за смесване и ускоряване процеса на флокулация и утаяване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЕН ДИЗАЙН

Ламелите предоставят отлично утаяване и избистряне за различни приложения, като например:

Градски пречиствателни станции

 • Първично пречистване
 • Пречистване на води от обратна промивка на филтри
 • Първични и вторични утаители
 • Финално избистряне
 • Уплътняване на утайки


ПРИЛОЖЕНИЕ В ИНДУСТРИЯТА

 • Промишлени процесни води
 • Химическата индустрия – избистряне и уплътняване
 • Производство с хартиен пулп
 • Стоманенета и желязната промишленост, намаляване на металните остатъци
 • Металообработка - почистване на метални повърхности
 • Отпадъчна вода с остатъци от метален оксид
 • Пречистване на промивна вода след филтри
 • Пречистване на отпдъчна вода от биологично стъпало
 • Рециркулация на вода при преработка на зеленчуци
 • Пречистване на вода от скрубери

 

 


Independent units:

 

 • Неръждаема стомана: до 165 m2 площ на утаяване
 • Фибростъкло:             до 100 m2 площ на утаяване

 


Lamella® LPS ламелен пакет

LPS ламелните модули са проектирани за монтаж в стоманени или стоманобетонни утаители. Обикновено се залагат в големи общински съоръжения, но също така работят добре в малки индустриални пречиствателни станции.

Пакетите спестяват разходи и са особено подходящи при реконструкция и повишаване капацитета на съществуващи утаители. Ламелните модули магат да се комбинират с дънен скрепер за утайки ZICKERT.
 Клиенти, които ни се довериха

Централен офис: (Map) НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119, 1220 София, България T +359 2 971 8960 F +359 2 971 8961

Сервизен център: (Map) НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119 1220 София, България T +359 2 931 0700 F +359 2 971 8961

cron