ПРОДУКТИ - Филтриране/Сепариране

Пясъчни филтри за непрекъсната филтрация - DynaSand серия

Пясъчни филтри за непрекъсната филтрация - DynaSand серия
ζήτηση ζήτηση

 

 

 

 


DynaSand

Dynasand филтъра е разработен от института Axel Johnson в Швеция в края на 70-те години. Използва се за пречистване на питейни води, индустриални процесни води, рециклиране и/или пречистване на отпадъчни води преди заустване. Благодарение на инсталираните хиляди филтри по целия свят сме придобили опит с оборудването, така че да надминем вашите очаквания.


Непрекъснато усъвършенстване

Постоянното развитие и най-новите разработки за пясъчните филтри водят до избор на материали, които са изключително устойчиви на абразиви като пясъка, който е в постоянно движение по време на работа. Модерните материали изискват по-малко поддръжка и удължават живота на оборудването. Освен това може да оптимизирате скоростта на промиване на пясъка (съотношението пясък / вода) с помощта на два регулируеми преливника със специално проектиран съд за измиване, което снижава до минимум загубите от обратна промивка.

 

 

 

 

 

 

Непрекъсната работа

Непрекъснатата работа осигурява няколко предимства пред конвенционалните пясъчни филтри с обратна промивка. В конвенционалните пясъчни задържаното в пясъчното легло замърсяване води до големи загуби на налягане, в резултат на което фитърa трябва да спре за промивка, за да може след това да продължи работа. Времето между две промивки може да бъде много кратко, което намалява ефективното време за работа. Едва когато беше разработена технологията за пясъчен филтър с непрекъсната филтрация DynaSand стана възможно пречистване на води с постоянно качество на филтрата дори при високо повърхностно натоварване.

 


 

 

Силни страни

Как DynaSand подобрява процеса на филтрация:

 • Няма „първи филтрат“ - поддържа високо и постоянно качество на филтрата
 • Промивната вода е с изравнен дебит, което улеснява пречистването и
 • Задържа големи количества суспендирани вещества без да се изисква предварителна обработка
 • Минимални загуби на налягане
 • Ниска консумация на електроенергия
 • Ниски разходи за мониторинг и поддръжка
 • Без спиране за обратна промивка
 • Компактен монтаж


DynaSand опростена система

 • Няма нужда от помпи за обратна промивка
 • Без резервоар за промивна вода
 • Не са необходими автоматични клапани за обратна промивка
 • Без въздуходувки за въздушна промивка
 • Без дюзи и риск от запушване на филтрите
 • Една филтърна среда
 • Система с лесен монтаж и поддръжка
 • Лесна стъпка към биологично пречистване


Примери за приложение в индустрията

 

 • Металообработване
 • Пречистване и рециркулация на промивни води
 • Процесни води
 • Филтриране на води от охладители
 • Отстраняване на котлен камък
 • Химически процеси
 • Идеални за първично пречистване преди гравитачни филтри


Свободностоящи филтри

Ако се спрете на свободностоящи фитри DynaSand получавате съоръжение, състоящо се от цилиндричен резервоар с конично дъно и вътрешни филтърни елементи. Филтърът има фланци за суровата вода, за филтрата и за промивната вода. Филтърният корпус може да бъде съставен от един или повече свободностоящи филтри в зависимост от зададеното водно количество. Ако се спрете на няколко филтри те са свързани с колекторни тръби, които разпределят суровата вода и отвеждат филтрата и водата от промивката на пясъка.

Свободностоящи се предлагат с 3m2, 5m2 и 7m2 филтърна площ.

 

 

 

 

 

 

  

 

Монтаж в бетонов резервоар

Ако искате съоръжение с голям дебит тогава фитърните модули се монтират в бетонов резервоар. Филтърните клетки (всяка, състояща се от няколко филтърни модула) представляват дънни конуси от неръждаема стомана или FRP и вътрешните филтърни секции с общо пясъчно легло. Вашето съоръжение може да бъде проектирано за практически неограничена филтърна площ, позволяваща DynaSand да се използва както в малки, така и в големи съоръжения с различен дебит. Монтажът в бетонов резервоар обикновено се проектира за 4, 6, 8, 16, 32, и т.н. фитърни модула. Всеки модул е с площ 5m2 или 6m2.

 Клиенти, които ни се довериха

Централен офис: (Map) НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119, 1220 София, България T +359 2 971 8960 F +359 2 971 8961

Сервизен център: (Map) НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119 1220 София, България T +359 2 931 0700 F +359 2 971 8961

cron