info@primeengineering.bg   +359 2 971 8960
Филтриране/Сепариране

Дискови и барабанни филтри - DynaDisc и DynaDrum серии

Дискови и барабанни филтри - DynaDisc и DynaDrum серии

Превъзходни показатели за микрофилтрация на питейни/отпадъчни води, и пречистване при повторна употреба на процесни води.

DynaDisc

С DynaDisc филтъра получавате превъзходни показатели за филтрация на питейни/отпадъчни води, и пречистване при затворен цикъл на процесни води. Той е съчетание от интелигентен дизайн и модерни технологии. Уникалният дизайн гарантира ефективна и надеждна филтрация ден след ден, година след година.


Интелигентен дизайн - ефективна филтрация


DynaDisc се състои от множество филтърни дискове, съставени от модулни разглобяеми касети, прикрепени към въртящ се барабан, които увеличават многократно филтърната площ като в същото време заемат малка площ.

ddisc openПредлагат се два в размера - 1.9m или 2.4m диаметър, осигуряващи 197m2 нетна площ на DynaDisc филтъра с до 35 диска.
Изтъканото филтърно платно, с порьозност до 10 микрона, се прикрепя цяло към модулната касета, осигурявайки оптимално равномерно напрежение върху платното, удължавайки живота му и свеждайки до минимум броя на уплътненията във фугите.
Изпитан дизайн, който осигурява високоефективна филтрация при голям дебит в рамките на минимално заемано пространство.

Приложения за филтрация

Универсалният дизайн на DynaDisc е подходящ за различни приложения за филтрация като:

 • Финално пречистване на отпадъчни води (третична филтрация)
 • Първична филтрация на отпадъчни води
 • Първично пречистване преди MBR филтър
 • Филтриране на сурова вода
 • Отстраняване на фитоланктон
 • Рециркулация и повторно използване на филтрирана вода
 • Филтриране на вода за производствени нужди в промишлени предприятия
 • Първична филтрация преди пясъчни филтри
 • Първично пречистване и защитна филтрация преди мембрани 
 • Пречистване на води с хартиен пулп
 • Пречистване на води от рибни ферми (аквакултури)


Как работи DynaDisc

Водата, която трябва да се филтрира, постъпва в барабана и след това преминава гравитачно през сегментите на филтърния диск през отвори в барабана и се прецежда през филтърното платно. Суспендираните примеси се отделят и се натрупват от вътрешната страна на филтърното платно.

ddisc worksКогато водното ниво във филтъра се повиши до предварително зададена точка, се промива под високо налягане и се отстраняват акумулираните суспендирани замърсявания през отворът за обратна промивака. Дисковете са потопени до приблизително 65 % и нивото на водата за промивката се контролира и поддържа от нивомер.

Предимства на DynaDisc

Патентована филтърна касета:

ddisc discs
 • Като лидер в индустрията DynaDisc е с дизайн с макък брой касети ( 8 -10 броя ) на диск за бърза подмяна и по-малко тегло
 • Филтърното платно е закрепено директно към тялото на касетата - намалява дължината на уплътненията до минимум
 • Малко тегло позволява да инсталирате дискове с диаметър до 35х2,4m в един DynaDisc, което ви осигурява ефективна филтърна площ до 197 m2
 • Здравата конструкция на касетата позволява високо налягане върху филтърното платно, удължавайки експлоатационен му живот
 • Степента на оразмеряване и натоварване въз основа на ефективната филтърна площ (действителната площ), а не теоретична

Уникален резервоар за поддържане на водно ниво:

 • Интегрираният резервоар за поддържане на водно ниво увеличава максимално дължината на изпускателната тръба на филтрата, оптимизира загубите на налягане във филтъра и предодвратява пренатоварването при различни скорости на потока
 • Филтратът в резервоара за водно ниво се използва за обратна промивка, намалява риска от биологично замърсяване и задръстване, по-добре, отколкото използването на вода от по-голям бетонов резервоар
 • Разтворът за химическо почистване на филтъра се съдържа в резервоара за ниво, осигурявайки по-ефективна процедура за химическо почистване

Компактен дизайн на преливника и байпаса:

 • Опция за вътрешен или външен байпас
 • Модулен байпас за максимален дебит при минимална площ

ddisc levelОптимизирана система за обратна промивака

 • Защитен смукател на помпата за обратна промивка
 • "Осцилиращи" дюзи за обратна промивака минимизират разхода на промивна вода и електроенергияДва варианта - един метод

Предлага се свободностоящ на шаси от неръждаема стомана или с рамка за монтаж в бетонов резервоар. Който и да изберете, получавате същия надежден дизайн.

Инсталиран по целия свят

Nordic Water предлага на потребителите компактна, ефективна и надеждна филтрационна система в шест от седемте континента на света. Потърсете нашите експертите, които ще ви запознаят с предимствата при използването на DynaDisc


DynaDrum

DynaDrum е автоматичен самопочистващ се микроекранен филтър, предназначен за отстраняване на твърди частици от водата. Предлага се в различни размери и дизайн, така че може да отговори на вашите нужди. DynaDrum филтрира водата гравитачно и има малки загуби на налягане. Освен това, е с нисък разход на електроенергия, което заедно с доказания дизайн осигурява ниска цена на жизнения цикъл.

drum closedДоказано здрава конструкция

The DynaDrum filter comprises several filter panels mounted around a rotating inlet drum and provides a simple yet robust solution for the removal of particles.

DynaDrum is available in five different sizes: 0.6 m, 0.8 m, 1.2 m, 1.6 m and 2.0 m in diameter and provides up to 22.5 m2 net filter surface per machine.

The woven filter fabric, with a density down to 10 microns, sits firmly on the filter panels and is uniformly tensioned to maximise fabric life and minimise the number of attachment points.

ddrum openИзпитан и здрав дизайн, който осигурява високоефективна филтрация с минимален спад на налягането.

Основни приложения

 • Хранително-вкусовата промишленост
 • Пречистване на отпадъчни води
 • Първично пречистване на отпадъчни води
 • Рибни ферми
 • Прецеждане на сурова вода
 • Предварително филтриране
 • Хартия и хартиен пулп


Как работи DynaDrum

Водата, която трябва да се филтрира, навлиза в барабана през входа и гравитира през филтъра към външните краища на барабана. Частиците се отделят и се залепват към вътрешността на филтъра.
Когато нивото на водата в барабана достигне предварително зададено ниво, той започва да се върти и започва обратната промивка. Чрез измиване под високо налягане с филтрираната преди това вода, се отстраняват натрупаните частици и се изхвърлят. DynaDrum работи при ниво на потапяне 65% и филтрираната вода се контролира.
ddrum work 

Предимства на DynaDrum

Филтърен панел:

 • По-малко части и сегменти на барабана за лесна поддръжка и намалено тегло
 • Филтърното платно е здраво свързано към филтърните панели, като е максимално уплътнено и позволява високо напрежение на тъканта, като по този начин удължава експлоатационния цикъл
 • Малкото тегло позволява инсталирането на до 22,5 m2 площ на ефективна филтрация на DynaDrum
 • Количествата и нивата на натоварване се основават на действителната, а не на теоретичната повърхност на филтъра

Компактен преливник и байпас:

 • Възможност за вътрешен и външен преливник
 • Спестяване на място, преливане по ширина


Оптимизирана обратна промивка:

 • Защита срещу чужди предмети в системата за промиване
 • Системи за обратна промивка, които минимизират разхода на вода и електроенергия

Здрава работа:

 • Леко, без смазване и устойчивост на корозия верижно задвижване


Два варианта - един метод

Предлага се свободностоящ на шаси от неръждаема стомана или с рамка за монтаж в бетонов резервоар. Който и да изберете, получавате същия надежден дизайн.

Инсталиран по целия свят

DynaDrum предоставя на потребителите по целия свят компактна, ефективна и надеждна филтрация. Свържете се с нас, за да ви запознаем как може да използвате предимствата му.

Клиенти, които ни се довериха

Адрес: Бул. Владимир Вазов № 9, етаж 5, 1510 София, България T +359 2 971 8960 F +359 2 971 8961

Сервизен център: НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119 1220 София, България T +359 2 931 0700 F +359 2 971 8961

cron