info@primeengineering.bg   +359 2 971 8960
Филтриране/Сепариране

MBR мембрани за ултрафилтрация - MB/MX серии

MBR мембрани за ултрафилтрация - MB/MX серииУлтрафилтрацията е в основата на мембранния биореактор (MBR)Цели на третирането:

 • Биохимична потребност от кислород (БПК)
 • Общо количество суспендирани/неразтворени вещества
 • Бактерии
 • Общо колиформи
 • Амоняк
 • Азот
 • Фосфор
 • Мътност

На преден план е мембранния биореактор (MBR) от Newterra и използването му в различни технологични схеми за пречистване на отпадъчни води. Той комбинира конвенционалното биологично пречистване с използване на активна утайка (CAS) с мембранна ултрафилтрация и отделяне на неразтворени вещества от водата– така се намаляват разходите за вторично избистряне, аериране и филтриране. Мембранната ултрафилтрация е със широко приложение в общински и индустриални пречиствателни станции, курортни комплекси, както и във фабрики за преработка на храни и напитки.


С MBR технологията за пречистване на канализационните отпадъчни води се постига качество на водата за повторна употреба

 

Процесът на пречистване

mbr1Изравнен дебит

Водното количество отпадъчни води варира през различните часове от денонощието. Буферният резервоар позволява подаване на водни количества с изравнен дебит и качество на водата. Налага се механично пречистване на постъпващата вода.

mbr2


Работна зона

Постоянно се доставя въздух чрез дифузори за поддържане на аеробна среда където суспендираните бактерии окисляват органиката и амоняка. При по-строги изисквания за заустване на отпадъчни води може да се включи обеззаразяване и/или отстраняване на фосфор. 

mbr3


Мембранна филтрация

Водата се просмуква през MicroClear® мембраните, които работят като физическа бариера за суспендираните твърди частици, бактерии, вируси и протозои. 


 mbr4

Как работи: Филтриране през потопени мембрани

Потопена мембранна технология предоставяща кристално чиста вода

 • Здрави полипропиленови колекторни плочи с мембрани от двете страни
 • Максимално задържане на бактерии и вируси
 • Полезният живот на филтрите е до десет години
 • Проектиран без нужда от уплътнения или лепене

mbr5

Могат да бъдат използвани за подмяна на филтри с кухи влакна или плоски листови мембрани

 

 • Най-висока плътност на пакета с плоски мембрани е 185 m² / m³
 • Минимум усилия за поддръжка
 • Ниска себестойност
 • По-ниска консумация на електроенергия в сравнение с други продукти 
 • Предлагат се повече от 32 различни размера на модулите


Иновативен процес на лазерно заваряване

 • Мембранната/филтърната плоча осигурява най-високата структурна цялост и издръжливост
 • Съвременен процес на лазерно заваряване
 • За разлика от конвенционалните процеси на заваряване, нашият не уврежда мембранния слой


Равномерно разпределение на налягането

 • Патентован дизайн с множество отвори за филтрат
 • Равномерно разпределение на налягането по цялата повърхност на мембраната
 • Предотвратява се образуването на частични повърхностни слоеве


Нова, оптимизирана аерационна система

 • Висока скорост на напречния поток
 • Намалено потребление на въздух
 • Оптималният размер на балончетата подобрява ефективността на почистване
 • Подобрен дизайн на дифузора

mbr6Сваляем гръб

 • Сваляем гръб за стабилизиране на мембранните плочи
 • Лесно се разглобява и сглобява отново
 • Лесно почистване на всяка мембранна плоча
 
 

mbr7

Реална способност за обратна промивака

 • Прецизно определено разстояние между отделните плочи 
 • Изключително равномерно разпределение на потока и процеса на почистване на мембраните
 • MicroClear® филтрите могат да бъдат напълно почиствани с обратна промивкаМодулна опростеност: Гъвкавият подход на MicroClear® MBR система

Основният модул за ултрафилтрация

Нашите системи за пречистване на води са базирани на MBR MCXL2 филтъра, който има повърхност на мембраната 8 m².


mbr8


Разнообразие от филтриращи модули, конфигурирани според нуждите на пречиствателната станция


Иновативният им дизайн позволява да бъдат конфигурирани в групи от 10 до 125 филтъра, за всеки резервоар. Тази гъвкавост ни позволява ефективно да приспособяваме към изискванията на клиента. На разположение имаме повече от 32 различни размера на модулите.
mbr9

Клиенти, които ни се довериха

Адрес: Бул. Владимир Вазов № 9, етаж 5, 1510 София, България T +359 2 971 8960 F +359 2 971 8961

Сервизен център: НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119 1220 София, България T +359 2 931 0700 F +359 2 971 8961

cron