УСЛУГИ

Надграждане на системи / Енергийна ефективност

 

В ПРАЙМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД имаме опит, ноу-хау и хора, които гарантират високата производителност и дълголетие на всяка ваша инвестиция.

Аерационните системи за отпадъчни води са пример за големи консуматори на електроенергия в индустриалния процес, към който принадлежат.


Предлаганите въздуходувки са с различно ниво на енергийна ефективност и нашите познания ни позволяват да ви предложим различни начини за намаляване драстично разходите за електроенергия и за поддържане на високо-ефективна компресорна или аерационна система.  

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернизиране на аерационни системи за отпадъчни води

Пречистването на отпадъчните води изисква много голямо количество електроенергия. Основен консуматор в пречиствателните станции е аерационната система, която потребява до около 70% от общата електроенергия.

Няколко причини за голяма консумация на електроенергия:

 

  • Силно замърсени или запушени мембранни дифузори
  • Неправилно оразмерена тръбна мрежа водеща до големи загуби на налягане
  • Най-важната от всичкие неправилното оразмеряване на аерационната система с малък брой дифузори с ниска ефективност, малка площ и голям въздушен поток.

Избирайки високоефективните дифузори Oxyflex при подходящо разположение и след  проектиране на система за разпределение на загуби при ниско налягане, можем да ви помогнем да спестите между 20 и 50% от разходите ви за аерация!

 

Вашата инвестиция се изплаща само след една - две години.

 

Инвестирането в по-високо ефективна аерационна система има смисъл и Supratec OXYFLEX® MF 1100 може да бъде инсталирана във всяка пречиствателна станция за отпадъчни води.


Освен това разходите за електроенергия могат да бъдат намалени с още 20-40%, чрез използване на енергийно ефективни въздуходувки от най - ново поколение в комбинация с интелигентни системи за управление, които адаптират работата в зависимост от действителното потребление на кислород.

Клиенти, които ни се довериха

Централен офис: (Map) НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119, 1220 София, България T +359 2 971 8960 F +359 2 971 8961

Сервизен център: (Map) НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119 1220 София, България T +359 2 931 0700 F +359 2 971 8961

cron