info@primeengineering.bg   +359 2 971 8960
УСЛУГИ

Надграждане на системи / Енергийна ефективност

Надграждане на системи / Енергийна ефективност

 

В ПРАЙМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД имаме опит, ноу-хау и хора, които гарантират високата производителност и дълголетие на всяка ваша инвестиция.

Системите за сгъстен въздух и аерационните системи за отпадъчни води са пример за големи консуматори на електроенергия в индустриалния процес, към който принадлежат.


Предлаганите компресори, системите за сгъстен въздух и въздуходувки с различно ниво на енергийна ефективност и нашите познания ни позволяват да ви предложим различни начини за намаляване драстично разходите за електроенергия и за поддържане на високо-ефективна компресорна или аерационна система.  

 Модернизиране на системи за разпределение на сгъстен въздух

 

  • Обновяване на компресорните помещения, оптимизиране на вентилацията и инсталиране на изсушители за сгъстен въздух.
  • Инсталиране на система за регенериране на топлината от охлаждащата система на компресора.Топлообменниците се доставят напълно подготвени за монтаж с минимални изисквания за пространство. Този тип системи допринасят за високата икономия на електроенергия.
  • Проектиране и реализиране на системи за разпределение на сгъстен въздух за висока ефективност в съответствие с изискванията и  критериите на клиента, за да се минимизират разходите за електроенергия и ниската производителност. Дизайнът на системата трябва да осигурява нисък спад на налягането между компресора и точката на консумация, минимална загуба от разпределителните тръбопроводи както и ефективно отделяне на конденз,особено в случаите когато не се предвиждат изсушители за сгъстен въздух.
Извършване на енергийни одити, за да се постигнат следните цели:

  • Проверка на използваните компресори и тяхната ефективност
  • Установяване на течове на сгъстен въздух
  • Преглед на стари тръбопроводи, неправилно оразмеряване с прекалено много криви намаляващи ефективността на системата за сгъстен въздух
  • Препоръки за своевременна подмяна на филтри и основни консумативи, за предотвратяване на загубата на налягане или повреда в компресорната инсталация

 

Модернизиране на аерационни системи за отпадъчни води

Пречистването на отпадъчните води изисква много голямо количество електроенергия. Основен консуматор в пречиствателните станции е аерационната система, която потребява до около 70% от общата електроенергия.

Няколко причини за голяма консумация на електроенергия:


  • Силно замърсени или запушени мембранни дифузори
  • Неправилно оразмерена тръбна мрежа водеща до големи загуби на налягане
  • Най-важната от всичкие неправилното оразмеряване на аерационната система с малък брой дифузори с ниска ефективност, малка площ и голям въздушен поток.

Избирайки високоефективните дифузори Oxyflex при подходящо разположение и след  проектиране на система за разпределение на загуби при ниско налягане, можем да ви помогнем да спестите между 20 и 50% от разходите ви за аерация!


Вашата инвестиция се изплаща само след една - две години.


Инвестирането в по-високо ефективна аерационна система има смисъл и Supratec OXYFLEX® MF 1100 може да бъде инсталирана във всяка пречиствателна станция за отпадъчни води.


Освен това разходите за електроенергия могат да бъдат намалени с още 20-40%, чрез използване на енергийно ефективни въздуходувки от най - ново поколение в комбинация с интелигентни системи за управление, които адаптират работата в зависимост от действителното потребление на кислород.

Клиенти, които ни се довериха

Адрес: Бул. Владимир Вазов № 9, етаж 5 1510 София, България T +359 2 971 8960 F +359 2 971 8961

Сервизен център: НПЗ Военна рампа, бул. Илиянци 119 1220 София, България T +359 2 931 0700 F +359 2 971 8961

cron